Een vulpen geeft je zelfvertrouwen

Op de Mary Erskine and Stewart’s Melville Junior School in Edinburgh schrijven de leerlingen terug met een vulpen. Hun schoolhoofd zei dat dit hun studieresultaten verbeterde.

Het besluit kwam er nadat de Schotse “Qualifications Agency”, die verantwoordelijk is voor de uitgifte van diploma’s, gemeld had dat examinatoren problemen hadden met het handschrift op examenformulieren.

Het schrijfbeleid op de school in Edinburgh houdt nu in dat kinderen vanaf zeven jaar een vulpen gebruiken. Bryan Lewis, de rector, zegt dat deze oefening hen helpt met hun zelfvertrouwen. De leerkrachten vermoeden dat de leerlingen dankzij de pennen netjes gaan schrijven. Dit helpt dan weer de examinators bij het verbeteren.

Bryan Lewis zegt hierover: “We geloven niet alleen dat je met een vulpen netjes gaat schrijven, maar ook dat je met een potlood of balpen een slecht handschrift wegmoffelt. Oudere leerlingen gebruikten al vele jaren lang steeds een vulpen. De afgelopen vier tot vijf jaar hebben we het gebruik uitgebreid. Kinderen van zeven en acht jaar gebruiken nu 80 tot 90% van hun tijd een vulpen.”

“We hebben aan onze school een typische schrijfstijl die we zorgvuldig hebben ontwikkeld zodat zowel links- als rechtshandigen kunnen schrijven zonder vlekken te maken. We vinden dat kinderen het verdienen om te kunnen tonen hoe netjes ze gewerkt hebben. Een kind moet kunnen lezen, schrijven en tellen. In onze huidige maatschappij moeten we veel harder werken. Een kind heeft niet altijd iemand die het goede voorbeeld geeft, dus moeten ze zo iemand op school krijgen.”

Voordelen plukken

Mr Lewis zegt dat een mooi handschrift iets is waar leerlingen trots op mogen zijn. Ze kunnen dat hun familie tonen, en eventueel nemen die de goede gewoonte dan over.

Hij zegt dat hij reeds vaak positieve reacties heeft gekregen, dat je later de voordelen kan plukken van een goed handschrift. Volgens hem heeft de vaardigheid door het systeem van stapsgewijs leren zwaar geleden. Het gevolg was dat er minder aandacht werd besteed aan fundamentele kennis zoals bijvoorbeeld grammatica.

“Een groot aantal leerlingen komt pas vanaf hun tiende jaar op onze school in Edinburgh. Hun schrijfvaardigheden lopen uiteen. Maar enkele maanden later zijn ze de vulpen gewoon en produceren ze elk woord in één vloeiende beweging.”

De Vereniging van Schotse Rectors is van mening dat kinderen vanaf hun lagere school de basisvaardigheid van het schrijven met de hand als prioriteit dienen aan te leren.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*